Laatste foto's

De Protestantse Vrouwengroep is een vereniging met ruim 38 leden. De PVG komt eenmaal per maand, op de laatste donderdag van de maand, bij elkaar in de Belgrom. Deze groep wil haar werkzaamheden verrichten in nauwe verbondenheid met de Protestantse Gemeente van Herveld en Slijk-Ewijk. Zij heeft als doel: de bevordering van de geestelijke, maatschappelijke en culturele vorming van de vrouw en de versterking en verdieping van het besef te horen tot de kerk van Christus. Op de avonden komt meestal een spreekster of spreker of is er een doe-avond.

Eenmaal per jaar maakt de groep een uitstapje (meestal in de middag) en tweemaal per jaar is er een koffieochtend. Tijdens Kerstmis en Pasen organiseert de PVG een eigen viering. De contributie bedraagt vanaf 1 februari 2018 €30,- per jaar en is inclusief de koffie/thee (de contributie graag per bank betalen). Iedereen die interesse heeft voor de PVG, kan geheel vrijblijvend, één of twee avonden komen kennis maken.

U bent van harte welkom!