Laatste foto's

Diaconie Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk

Rabobank NL53RABO0133917592

E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De dienstbaarheid in Christus naam krijgt duidelijk vorm in de diaconie. In de Bijbel, het Woord van God, wordt al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. Daarnaast wordt hier ook op in Handelingen 6 van het Nieuwe Testament. Als gemeente van Christus wil ook de Protestantse Gemeente van Herveld en Slijk-Ewijk vormgeven aan de roeping: “Er te zijn voor Wie dat nodig heeft”.

Voor het diaconaat kunnen onderstaande uitgangspunten worden geformuleerd:

1.    De basis van het diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid.

2.    Luisterend oor, brede schouder.

3.    Helder; duidelijk; helpende hand.

4.    Wat kunt u verwachten? Ja, tenzij….

Deze diaconale opdracht kent geen grenzen. Noch die van de eigen gemeente, noch die van de eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid door de vraag: "Wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken". Dit geldt voor de volle breedte: “Wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.”

Diaconaat is uiteraard geen exclusieve taak voor de diakenen. Maar het is een zaak van de hele gemeente. Samen met een aantal commissies zoals “Hart en Handen” en de inzet van individuele vrijwilligers probeert het college van diakenen de diaconale roeping van onze gemeente concreet te maken.

De diaconie is ambtelijk vertegenwoordigd bij de Eredienst. Tijdens de dienst wordt door de diaconie gecollecteerd. Per jaar worden ongeveer twintig uitgangscollecten gehouden voor de diaconie. Van te voren wordt bekend gemaakt, waarvoor het geld bestemd is – er wordt een jaarlijks Collecterooster opgesteld en ingespeeld op actuele nood. Dit zijn de zogenaamde doorzendcollecten, welke soms met een gift vanuit de diaconie worden aangevuld. Hierbij wordt veelal de variant gebruikt van verdubbeling van de collecte gedurende een aantal weken voor een specifiek doel, helaas veelal een ramp. Zo voorziet de gemeente haar voor het grootste deel van haar inkomsten. Daarnaast ontvangt zij giften en geniet zij de opbrengsten uit diaconaal bezit. Een andere belangrijke taak van de diakenen is haar rol bij de vieringen van het Heilig Avondmaal, zowel in onze kerk als in zorgcentrum “de Hoge Hof”. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij als diakenen bij u thuiskomen ter viering van het Heilig Avondmaal, dit tijdens het Heilig Avondmaal in de kerk. Neemt u gerust contact met ons op om dit te bespreken of meteen af te spreken!

Via de jaarrekening doet de diaconie verslag van haar financiële beleid. Na controle ligt deze ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. Het diaconale geld wordt onder andere in de gemeente besteed aan: financiële- en/of sociale hulp, ondersteuning ouderenwerk, kerkradio, de zondagse bloemengroet en een bijdrage aan aangepaste vakanties voor gehandicapten.

 

Verborgen armoede in onze gemeente Herveld en Slijk-Ewijk?

Dagelijks bereiken ons via de televisie, radio en krant berichten over de economische crisis, waarin ons land zich bevindt. Steeds meer mensen worden geraakt door de aanhoudende crises met forse effecten voor het dagelijks leven. Financieel maar ook de stress, welke hiermee gepaard gaat voor de betreffende persoon, zijn/haar kinderen en het gehele gezin. Ook leden van onze (kerkelijke) gemeente worden hierdoor geraakt. Gelukkig durven gemeenteleden inmiddels anders dan in het verleden, dit iets gemakkelijker aan te geven – vaak via, via komen wij de nood op het spoor. De schaamte is anno 2015 groot, wij willen blijven benadrukken vraag om hulp, dan wel spreek ons als diakenen aan.  Wij gaan hier altijd vertrouwelijk mee om en zullen mensen ook absoluut op deze wijze benaderen.

Als diaconie zijn wij er om waar nodig een helpende hand te bieden. Onze ondersteuning kan in allerlei vormen: Een luisterend oor, financiële- en sociale hulp dan wel ondersteuning naar de juiste kanalen, een keer een doos boodschappen, een bon voor wat speelgoed voor de kinderen, helpen met het aanvragen van subsidies, enz. In de achterliggende jaren is het netwerk opgebouwd met een directe lijn met de gemeente Overbetuwe, andere kerkelijke instanties, de scholen en andere instellingen.

We willen blijven herhalen, signaleert u ergens nood – voor uzelf dan wel voor anderen, weet ons te vinden. Wij willen graag hulp bieden en samen meedenken naar structurele oplossingen.

Via het landelijk Dienstencentrum van de PKN dragen wij bij aan verschillende projecten in ontwikkelingslanden, om op die manier de mensen daar een beter leefbaar bestaan te geven. Van onze ontvangsten wordt 2% aan ontwikkelingssamenwerking gegeven. Ook bezitten wij enkele aandelen Oikocredit, die kleinschalige projecten in de derde wereld mogelijk maakt.

Vragen of reacties benader ons voor of na de kerkdienst of stuur een e-mail naar:

E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.