Laatste foto's

 

De kerkrentmeesters beheren de goederen en de financiën van de gemeente. Zij zorgen ervoor dat de gebouwen in goede staat blijven, zij geven toestem­ming voor het gebruik ervan en beheren het kerkhof. Ook beheren zij de financiële administratie en de ledenadministratie.

 

Samenstelling college van Kerkrentmeesters:

Erik den Hartog  (Voorzitter)

Geertje Beekhuis  (Secretaris)

Johan van Doorn  (Penningmeester)

John Langelaar

Fred Snel