Laatste foto's

 NIEUWS

zie info over ANBI Diaconie uitstel-publicatieplicht 2023  (klik hier)

zie info over Team vertrouwenspersonen Ring Elst gestart  (klik op button links)

zie info over Diaconaal Project "De Herberg"  (klik op button links)

Foto's Bevestiging Ambtsdragers 28-1-2024  zijn geplaatst op de Website (Menu > Foto's Kerk > Fotoboek 2024)

 

Wie zijn wij als Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk?

Als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk komen wij niet alleen uit Herveld en Slijk-Ewijk, maar ook uit omringende dorpen als Andelst, Dodewaard, Randwijk, Zetten en Valburg. Behalve voor onze eigen dorpen vervullen we daarom ook een belangrijke rol in de regio. Met onze verschillen in achtergrond, leeftijd, opleidingsniveau en opvattingen vormen we samen een veelkleurige dorpsgemeente met een open en vriendelijk karakter. We zijn praktisch ingesteld. Naast een kleine betrokken kring zijn er veel gemeenteleden met een wisselende betrokkenheid bij de gemeente. Kinderen en jongeren vormen zowel een zegen als een uitdaging voor de gemeente, omdat we ervaren hoe kwetsbaar en onvanzelfsprekend onze betrokkenheid op God, geloof en de gemeente is. Aanduidingen voor de identiteit van de gemeente in termen van modaliteiten als confessioneel, midden-orthodox, evangelisch etc. zeggen ons weinig. Daarom stellen wij liever steeds opnieuw de fundamentele vraag wat het betekent om in onze context samen gemeente van Christus te zijn. Op zoek naar een antwoord op die vraag oriënteren wij ons op God en zijn Woord, op Christus als de Heer van ons leven, op de Geest als de Gids naar Gods toekomst en op de christelijke traditie in de breedte en de protestantse traditie in het bijzonder. In die zin hopen wij steeds opnieuw een open en orthodoxe gemeente te zijn, namelijk open naar God, elkaar en zijn wereld en uitnodigend tot de lof van God de Vader, de Zoon en de Geest.

 

startpagina.png