Laatste foto's

 

Eén keer per maand op een dinsdagavond komt de Bijbelkring bij elkaar.
Waar en wanneer de kringavonden worden gehouden, is te vinden in de “Te Velde”.
De avonden vinden plaats bij één van de deelnemers thuis.

 We beginnen rond 20:00 uur en ronden stipt om 22:00 uur af.
De kring wordt meestal door zo’n 12 à 18 personen bezocht.
De leeftijd van de deelnemers loopt uiteen van circa 20 tot 70 jaar, met verschillende achtergronden en verschillende geloofsbeleving.
Een zeer gemêleerd gezelschap, hetgeen bijdraagt tot interessante onderlinge gedachtewisselingen.

In de keuze van de tekstgedeelten volgen we, min of meer, het preekrooster.
Het is boeiend en leerzaam om een Bijbelgedeelte in de week vóór de kerkdienst al met elkaar de overdenken en te bespreken.
Het bevordert het luisteren op de zondag.
Het gaat ons niet alleen om het begrijpen van de tekst, maar ook om de relevantie van de tekst in ons dagelijks leven.
We proberen dan ook bruggen te slaan van de tekst naar onze tijd: wat betekenen de verhalen voor ons dagelijks leven, hier en nu?
Een zoektocht die we met elkaar maken.
Reden genoeg om ook dit seizoen deze bijeenkomsten (weer) te bezoeken!

De avonden zijn zo opgezet, dat iedere avond op zichzelf staat.
Dat betekent dat u zich niet verplicht aan het hele seizoen, en ook gerust later kunt ‘instappen,’ of voor zo maar een enkele keer mee kunt draaien.

 

U bent van harte welkom !