Laatste foto's

 

Ons koor ’Maranatha’ waarvan de betekenis Jezus komt is, bestaat  momenteel uit ca. 17 vrouwen en Jan Schouten, die ons op de piano begeleidt.
Wij zingen in onze eigen gemeente en ook worden we regelmatig gevraagd om elders te zingen.
 
De vroege kerk zong in eenheid liederen in de naam van de Heer Jezus Christus.
Voor de kerk van nu in de eenentwintigste eeuw klinkt deze oproep opnieuw.  
Samen zingen, één van geest en één van hart in Christus.
 
Met de komst van het nieuwe liedboek, oefenen we dan ook regelmatig samen met de gemeente in de dienst de nieuwe liederen.
 
Het koor staat onder leiding van Annerie ter Maat.
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Opwekkingsliederen en andere geestelijke liederen zoals Taize.
Wij proberen deze liederen zo veel mogelijk driestemmig (sopraan/alt/geoctaveerde tenor) te zingen.
 
Donderdag is onze repetitieavond in de kerk in Herveld van 19.45- 21.00 uur.
Let op: NIET iedere donderdag !!!
De data staan vermeld in de agenda van ons kerkblad ‘ Te Velde’.
 
Wilt u een keer komen meezingen? Wij nodigen u van harte uit!!