Laatste foto's

De Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk heeft twee begraafplaatsen in beheer.
Eén aan de Schoolstraat 3 in Herveld en één aan de Dorpsstraat 54 in Slijk-Ewijk.
Alle informatie over het begraven en het beheer van de begraafplaatsen vindt u in twee documenten.

Praktische informatie over het begraven en de tarieven
De praktische uitvoeringsinformatie en tarieven zijn opgenomen in een uitvoeringsbesluit.
Daarin vindt u de basisinformatie over begraven, de soort graven, de regels voor de grafbedekking, het gedenkteken en het onderhoud ervan.
Verder zijn de tarieven opgenomen voor het begraven, het kopen van een grafrecht en overige dienstverlening rondom overlijden en begraven.
Klik hier voor het Uitvoeringsbesluit begraven en tarieven

Reglement
Aan het beheer van begraafplaatsen worden (wettelijke) eisen gesteld zoals de uitvoering van het begraven, de soort graven en grafrechten,
het ruimen van graven, de afhandeling van klachten e.d.
Al deze zaken zijn vastgelegd in een plaatselijk reglement dat de basis is voor het uitvoeringsbesluit.
Klik hier voor het Plaatselijk reglement kerkelijke begraafplaatsen