Laatste foto's

Als Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk maken wij deel uit van de wereldwijde gemeente van Christus. Maar wat betekent het nu om gemeente van Christus te zijn? Om gestalte te geven aan ons antwoord op deze vraag oriënteren wij ons op drie kernwoorden uit de bijbel.

In de eerste plaats wordt de gemeente in de bijbel een ekklesia genoemd. Letterlijk betekent dit: eruit geroepen. De christelijke gemeente is dus een gemeenschap die uit de vanzelfsprekendheden van haar omgeving wordt weggeroepen. Concreet betekent dit dat je volk, je familie, je werk, je inkomen, je bezit, je maatschappelijke positie, je morele overtuiging, je politieke voorkeur, je godsdienstige traditie enz. gerelativeerd wordt. Het antwoord op de vraag wie wij zijn, wordt vooral bepaald door het feit dat God ons apart genomen en uit de wereld geroepen heeft. Dat kleurt de manier waarop we in deze wereld willen staan.

In de tweede plaats wordt de gemeente in de bijbel een synagoge genoemd. Letterlijk betekent dit: samenkomst. De christelijke gemeente is dus een gemeenschap die bij elkaar komt. Geloven doe je immers niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. God heeft ons aan elkaar gegeven. Dat betekent niet alleen dat wij op de gemeente mogen rekenen, maar ook dat de gemeente graag op ons rekent. Vanuit die betrokkenheid willen we elkaar bij Christus en zijn gemeente bewaren.

In de derde plaats wordt de gemeente in de bijbel kuriake genoemd. Letterlijk betekent dit: van de Heer. De christelijke gemeente is dus een gemeenschap die van Christus is. Dat is de kern van haar gemeente-zijn. Wij zijn het eigendom van Jezus Christus. Daarom worden wij uit de wereld geroepen: om van Christus te zijn. En daarom komen we bij elkaar: om met Christus te leven. Hij is het die ons roept. Hij is het die ons aan elkaar geeft. En Hij is het die ons bewaart bij God en bij elkaar.

Vanuit deze drie bijbelse kernwoorden proberen wij gestalte te geven aan ons gemeente-zijn.

 

Om ons beleidsplan te lezen, klik op de volgende link  Beleidsplan