Laatste foto's

In de kerk worden kinderen al op jonge leeftijd bij Jezus gebracht. Veel kinderen worden gedoopt als ze klein zijn. Ze horen dan bij Christus en zijn gemeente. De eerste vier jaar zijn de kinderen zondags welkom op de crèche. Aan het einde van de dienst worden ze de kerk binnen gebracht om samen met de gemeente de zegen te ontvangen.


Vanaf hun vierde jaar zijn de kinderen welkom op de kindernevendienst 'Jong tot Jezus'. De kinderen beginnen dan in de kerk en doen mee in de dienst totdat het kinderlied gezongen is. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst waarin ze op hun eigen niveau en aansluitend bij hun eigen belevingswereld de dienst vervolgen. Samen met de leiding horen ze een bijbelverhaal en zingen en bidden ze met elkaar om gaandeweg meer over Jezus te leren.


Wanneer er gedoopt of Avondmaal gevierd wordt, wordt daar bij Jong tot Jezus ook aandacht aan besteed. Als er mensen gedoopt worden, mogen de kinderen van dichtbij meemaken wat er voorin de kerk gebeurt. Ook bij het Avondmaal mogen de kinderen regelmatig even aan de tafel zitten om van dichtbij te zien hoe het brood gebroken en de wijn vergoten wordt.


Op bijzondere (feest)dagen, zoals Pasen en Pinksteren, zijn de kinderen de hele dienst in de kerk. Op de laatste zondag voor Kerst vertellen de kinderen zelf op hun eigen manier het Kerstevangelie aan de gemeente.

Eens per jaar is er de schoolgezinsdienst. Dit is een dienst die samen met de Clara Fabriciusschool wordt ingevuld. Verder blijven de kinderen ook in de zomerperiode een aantal keer in de kerk.


Als de kinderen 10 jaar zijn of naar groep 7 van de basisschool gaan, nemen ze afscheid van Jong tot Jezus en worden ze welkom geheten in de kerk om vanaf dat moment zondags in de kerk te blijven. Ze houden nog steeds hun 'eigen' momenten met elkaar, maar nu is dat niet meer op zondag. Vanaf dat moment komen ze tweewekelijks bij elkaar op de basiscatechese: KidCat.