Laatste foto's

Login Form

Log hieronder in

Opgroeien doe je niet in eens. Stap voor stap kan je meer, en leer je meer. Binnen de gemeente neemt Christus je bij je hand. Stap voor stap loop je samen met hem op. Hij weet dat je niet in een keer alles kan, en alles weet. Stap voor stap wandel je aan zijn hand door de Bijbel heen.


Je leert Hem kennen, wie Hij is en wat Hij voor je gedaan heeft. Je leert van God en van de Heilige Geest. Stap voor stap kom je steeds dichter bij het moment dat je je plekje midden in de gemeente mag gaan innemen.


Stap voor stap duurt 6 jaar. Dat is de periode dat de kinderen naar Jong tot Jezus gaan. Na die periode mogen de nog steeds aan Christus hand verder. De kinderen blijven leren en worden steeds meer vertrouwd met Gods woorden.


Stap voor stap oplopen met God en zijn gemeente is immers niet aan tijd gebonden. Zo leert ons psalm 118, daarin staat: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.