Laatste foto's

 

Diaconie Protestantse Gemeente Herveld en Slijk-Ewijk
Rabobank NL53RABO0133917592
E:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


De dienstbaarheid in Christus naam krijgt duidelijk vorm in de diaconie. In de Bijbel,
het Woord van God, wordt al in het boek Exodus voorschriften gegeven voor de zorg
aan de vreemdelingen, armen, weduwen en wezen. Daarnaast wordt hier ook op in
gegaan in Handelingen 6 van het Nieuwe Testament. Als gemeente van Christus wil
ook de Protestantse Gemeente van Herveld en Slijk-Ewijk vormgeven aan de roeping:
“Er te zijn voor Wie dat nodig heeft”.

Het diaconaat
Voor het diaconaat kunnen onderstaande uitgangspunten worden geformuleerd:
1.    De basis van het diaconaat is barmhartigheid en gerechtigheid.
2.    Luisterend oor, brede schouder.
3.    Helder; duidelijk; helpende hand.
Deze diaconale opdracht kent geen grenzen. Noch die van de eigen gemeente, noch
die van de eigen woonplaats of land. In het diaconale handelen worden we geleid
door de vraag: "Wie zal de naaste zijn van degenen die (dreigen te) bezwijken". Dit
geldt voor de volle breedte: “Wie zij ook zijn of waar zij ook wonen.”
Diaconaat is uiteraard geen exclusieve taak voor de diakenen. Maar het is een zaak
van de hele gemeente. Samen met een aantal commissies zoals “Hart en Handen” en
de inzet van individuele vrijwilligers probeert het college van diakenen de diaconale
roeping van onze gemeente concreet te maken.

De Eredienst
De diaconie is ambtelijk vertegenwoordigd bij de Eredienst. Tijdens de dienst wordt
door de diaconie gecollecteerd. Per jaar worden ongeveer twintig uitgangscollecten
gehouden voor de diaconie. Van te voren wordt bekend gemaakt, waarvoor het geld
bestemd is – er wordt een jaarlijks Collecterooster opgesteld en ingespeeld op actuele
nood. Dit zijn de zogenaamde doorzendcollecten, welke soms met een gift vanuit de
diaconie worden aangevuld. Hierbij wordt veelal de variant gebruikt van
verdubbeling van de collecte gedurende een aantal weken voor een specifiek doel,
helaas veelal een ramp. Zo voorziet de gemeente haar voor het grootste deel van haar
inkomsten. Daarnaast ontvangt zij giften en geniet zij de opbrengsten uit diaconaal
bezit. Een andere belangrijke taak van de diakenen is haar rol bij de vieringen van het
Heilig Avondmaal, zowel in onze kerk als in zorgcentrum “de Hoge Hof”. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid dat wij als diakenen bij u thuiskomen ter viering van het
Heilig Avondmaal, dit tijdens het Heilig Avondmaal in de kerk. Neemt u gerust
contact met ons op om dit te bespreken of meteen af te spreken!

Financieel
Via de jaarrekening doet de diaconie verslag van haar financiële beleid. Na controle
ligt deze ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. Het diaconale geld wordt
onder andere in de gemeente besteed aan: financiële- en/of sociale hulp,
ondersteuning ouderenwerk, kerkradio, de zondagse bloemengroet en een bijdrage
aan aangepaste vakanties voor gehandicapten.
Via het landelijk Dienstencentrum van de PKN dragen wij bij aan verschillende
projecten in ontwikkelingslanden, om op die manier de mensen daar een beter
leefbaar bestaan te geven. Van onze ontvangsten wordt 2% aan
ontwikkelingssamenwerking gegeven. Ook bezitten wij enkele aandelen Oikocredit,
die kleinschalige projecten in de derde wereld mogelijk maakt.
Daarnaast zijn we aangesloten bij het Diaconaal Noodfonds Overbetuwe. Vanuit dit
fonds wordt financiële steun geboden aan mensen die dit nodig hebben. Dit gebeurd
in de vorm van waardebonnen.

Helpende hand
Als diaconie zijn wij er om waar nodig een helpende hand te bieden. Onze
ondersteuning kan in allerlei vormen: Een luisterend oor, financiële- en sociale hulp
dan wel ondersteuning naar de juiste kanalen, een keer een doos boodschappen, een
bon voor wat speelgoed voor de kinderen, helpen met het aanvragen van subsidies,
enz. In de achterliggende jaren is het netwerk opgebouwd met een directe lijn met de
gemeente Overbetuwe, andere kerkelijke instanties, de scholen en andere
instellingen.
We willen blijven herhalen, signaleert u ergens nood – voor uzelf dan wel voor
anderen, weet ons te vinden. Wij willen graag hulp bieden en samen meedenken naar
structurele oplossingen.
Vragen of reacties benader ons voor of na de kerkdienst of stuur een e-mail naar:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.